LANDELIJK HUURDERS PLATFORM WOOZORG NEDERLAND

Op deze pagina vindt u nieuws en informatie van en over het landelijke huurdersorganisatie (LHP). Deze organisatie vertegenwoordigt de belangen van zowel de individuele huurders van woningen van Woonzorg als de belangen van Huurders - en/of Bewonerscommissies in complexen van Woonzorg.

Per 1 januari 2023 is Ernst Leupen (bewoner in de Componist) terug getreden als bestuurslid van het LHP. Hij zet zijn werkzaamheden voor het LHP voort vanuit de taakgroep Communicatie LHP.

Heeft u vragen aan Ernst dan kunt u contact met hem opnemen via onderstaande button.


NIEUWE WEBSITE LHP

Tijdens haar Jaarvergadering op 18 mei 2022 in Hardewrijk heeft het Landelijk Huurders Platform haar volledig nieuwe en moderne website gepresenteerd.

U vindt deze website op www.landelijkhuurdersplatform.nl of door te klikken op de afbeelding van de homepage rechts.


WAT VERANDERT ER VOOR HUURDERS IN 2022 ?

Zoals ieder jaar zullen ook in 2022 de huren per 1 juli 2022 weer worden aangepast/verhoogd.

Op basis van de Wet Overleg Huurder Verhuurders verzocht de Raad van Bestuur van Woonzorg het LHP een advies uit te brengen m.b.t. het beleid van Woonzorg inzake de Huuraanpassing 2022.

Alhoewel Woonzorg in haar adviesaanvraag stelt goed geluisterd te hebben naar de standpunten van het LHP blijkt dat Woonzorg vasthoudt aan haar standpunt dat de huren per 1 juli 2022 dienen te worden verhoogd.

Voor de zelfstandige huurwoningen in de sociale sector zal maximaal het inflatiecijfer over 2021 worden doorberekend, hetgeen een verhoging van de huur betekent met maximaal 2,3%. Maar de meeste sociale woningen krijgen een lagere huurverhoging. Gemiddeld over alle sociale huurwoningen gaat het om ongeveer 1,7%. Voor huurders met hoge inkomens die in een sociale huurwoning wonen zal Woonzorg gebruik gaan maken van de zogenaamde Inkomens Afhankelijke Huurverhoging. De huur van deze huurders met een hoog inkomen gaat sneller naar de maximaal redelijke huur. De extra huur die Woonzorg daarmee ontvangt, wordt gebruikt om de huurverhoging van lage inkomens te verminderen. En om te zorgen dat mensen in een sociale huurwoning met een minimum inkomen een aanvraag kunnen indienen voor huurbevriezing.
Voor de woningen in de vrije sector wordt een huurverhoging doorgevoerd van 3,3 % (inflatie + 1%).

Een compleet overzicht van de veranderingen vindt u zowel bij de Rijksoverheid als bij de Woonbond. Klik daarvoor op één van onderstaande logos.Controleer je huurverhoging

In 2022 gelden er weer veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging. Met de online check van de Woonbond kun je controleren of je huurverhoging wel aan alle regels voldoet, of dat je die huurverhoging met een bezwaar kunt tegenhouden.

De Woonbond heeft een online check, maar ook een compleet webdossier jaarlijkse huurverhoging 2022.
Daarin staan de belangrijkste regels en redenen voor bezwaar beschreven.

DOE HIER DE HUURVERHOGINGSCHECK

De belangrijkste informatie over de huurverhoging in 2022 vindt u hier. HUURWIJZER (van de Woonbond).


PLANNEN OM EEN HUURDERSCOMMISSIE OP TE RICHTEN ?

Door het Landelijk Huurders Platform is een informatie brochure ontwikkeld voor het oprichten van een huurderscommissie. U vindt daarin nuttige informatie die nodig is bij het oprichten van een huurderscommissie. Klik op het plaatje links voor de brochure.

Bovendien heeft het LHP een format ontwikkeld voor een reglement huurderscommissie. U vindt dit door te klikken op onderstaande button.