Woonomgeving

Op deze pagina zullen wij met een zekere regelmaat nieuws plaatsen over onze woonomgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwbouwplannen van de school de Wonnebald, aangevraagde of verstrekte vergunningen in de openbare ruimte en(gemeentelijke) onderhoudsplannen.


Nieuwbouw de Wonnebald
Groot onderhoud lijn 3

NIEUWPLANNEN DE WONNEBALD

Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuw te bouwen school.

Onlangs heeft de gemeente de vergunning afgegeven om de nieuwe school te mogen bouwen. Op deze vergunning kunnen bezwaren worden ingediend. De bezwaartermijn loopt deze of volgende week af. Als er geen bezwaren zijn ingediend op deze vergunning, kan het proces verder. Dan volgt er een Europese aanbesteding om aannemers te interesseren voor het bouwen van de nieuwe school. Bij voldoende inschrijving kan dan een keuze worden gemaakt welke aannemer of aannemers de school mogen bouwen.

Dan vindt ook opnieuw een check plaats of het beschikbare budget nog voldoet en/of er dan nog budget bij moet of dat er nog iets aan het ontwerp moet veranderen om budget uit te sparen.

Dit alles neemt nog geruime tijd in beslag.

De verwachting is, dat in het voorjaar van 2024 alles duidelijk is, zodat in de zomer van 2024 begonnen kan worden met de sloop van het oude gebouw.
Dit alles houdt ook in, dat wij voorlopig nog niet verhuizen naar een tijdelijke locatie. Dit zal op zijn vroegst in mei of juni van 2024 kunnen zijn. Dit houdt dus ook in, dat we voorlopig nog blijven zitten waar we zitten.

Het bestuur van de SVZH heeft inmiddels onderzoek laten doen naar de veiligheid in het gebouw. Er is onderzoek gedaan naar de status van het gebouw waarin is onderzocht wat eventueel nodig is om ad hoc zaken aan te passen en/of te repareren. De zaken die aangepakt moeten worden, zijn inmiddels in behandeling genomen. De elektrische installaties en de verwarming zijn gecontroleerd. Met name de verwarming is niet geheel op orde. Hiervoor gaat het bestuur aan de slag om in de aanstaande herfst en winter de zaken op orde te hebben. In totaliteit is het gebouw veilig verklaard en kan er zonder gevaar in worden verbleven.

Zodra er weer nieuwe informatie is, wordt u weer geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Peter Schreuder

Op de website van de Wonnebald wordt men regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en ander nieuws over de school. U vindt de website op https://www.wonnebald.nl

Werkzaamheden aan het traject van lijn 3

Van 16 oktober tot 12 november a.s. laat HTM werkzaamheden uitvoeren aan de rails op het traject van tramlijn 3 tussen het Savornin Lohmanplein en het Arnold Spoelplein. Er zullen wijzigingen zijn voor de bewoners en bestemmingsverkeer. Locaties en straten rondom het werkgebied zullen minder bereikbaar zijn en tramlijn 3 vervalt tussen het Savornin Lohmanplein en het Arnold Spoelplein v.v. en bus 33 vervangt tram 3. Voor veel meer informatie kunt u o.a. terecht op deze website van de HTM.

Klik op de afbeelding hierboven voor meer uitgebreide informatie en een kopie van de destijds verspreidde huis-aan-huisbrief.

Foto’s Marcel van Deursen